Cảm ơn bạn đã đến với ZENNY STORE tại địa chỉ trang web https://45.32.121.100

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:  hotro@45.32.121.100

  • Thu Nhập Thông Tin:

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, Nếu bạn có để lại bình luận, hoặc đăng ký nhận thông tin ưu đại, phiếu giảm giá từ trang web, thì chúng tôi sẽ lưu lại mọi dữ liệu của bạn. Mọi thông tin của bạn sẽ được bảo mật an toàn. Chúng tôi chỉ lưu lại dữ liệu của bạn khi được cho phép, nếu không mọi thông tin truy cập sẽ được xóa trong vài ngày sau.

  • Thông Tin Liên Hệ:

Trên trang web chúng tôi có form lấy thông tin liên hệ, nếu quý khách điền thông tin vào, đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý trong các điều khoản của chúng tôi.

  • Cookies

    Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

    Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

    Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.